Bán lẹ sim của Viettel đầu 0972 xxx

Sim Viettel so dep 0972 (Click để xem danh sách mới nhất)
0972.796500 ........ 0972796500 …..bán sim giá….. 360000
0972.379393 ........ 0972379393 …..bán sim giá….. 2200000
0972.131975 ........ 0972131975 …..bán sim giá….. 1800000
0972.569986 ........ 0972569986 …..bán sim giá….. 1700000
0972.696898 ........ 0972696898 …..bán sim giá….. 4500000
0972.546691 ........ 0972546691 …..bán sim giá….. 390000
0972.903504 ........ 0972903504 …..bán sim giá….. 490000
0972.730110 ........ 0972730110 …..bán sim giá….. 1200000
0972.698919 ........ 0972698919 …..bán sim giá….. 1500000
0972.316282 ........ 0972316282 …..bán sim giá….. 900000
0972.912491 ........ 0972912491 …..bán sim giá….. 870000
0972.419299 ........ 0972419299 …..bán sim giá….. 1600000
0972.588803 ........ 0972588803 …..bán sim giá….. 420000
0972.696186 ........ 0972696186 …..bán sim giá….. 1200000
0972.468586 ........ 0972468586 …..bán sim giá….. 3990000
0972.999753 ........ 0972999753 …..bán sim giá….. 800000
0972.827455 ........ 0972827455 …..bán sim giá….. 600000
0972.580585 ........ 0972580585 …..bán sim giá….. 1300000
0972.354040 ........ 0972354040 …..bán sim giá….. 1200000
0972.500377 ........ 0972500377 …..bán sim giá….. 660000
0972.986196 ........ 0972986196 …..bán sim giá….. 1450000
0972.178862 ........ 0972178862 …..bán sim giá….. 650000
0972.042489 ........ 0972042489 …..bán sim giá….. 660000
0972.553768 ........ 0972553768 …..bán sim giá….. 1000000
0972.175936 ........ 0972175936 …..bán sim giá….. 480000
0972.817008 ........ 0972817008 …..bán sim giá….. 420000
0972.250305 ........ 0972250305 …..bán sim giá….. 1200000
0972.796500 ........ 0972796500 …..bán sim giá….. 360000
0972.379393 ........ 0972379393 …..bán sim giá….. 2200000
0972.131975 ........ 0972131975 …..bán sim giá….. 1800000
0972.569986 ........ 0972569986 …..bán sim giá….. 1700000
0972.696898 ........ 0972696898 …..bán sim giá….. 4500000
0972.546691 ........ 0972546691 …..bán sim giá….. 390000
0972.903504 ........ 0972903504 …..bán sim giá….. 490000
0972.730110 ........ 0972730110 …..bán sim giá….. 1200000
0972.698919 ........ 0972698919 …..bán sim giá….. 1500000
0972.316282 ........ 0972316282 …..bán sim giá….. 900000
0972.912491 ........ 0972912491 …..bán sim giá….. 870000
0972.419299 ........ 0972419299 …..bán sim giá….. 1600000
0972.588803 ........ 0972588803 …..bán sim giá….. 420000
0972.696186 ........ 0972696186 …..bán sim giá….. 1200000
0972.468586 ........ 0972468586 …..bán sim giá….. 3990000
0972.999753 ........ 0972999753 …..bán sim giá….. 800000
0972.827455 ........ 0972827455 …..bán sim giá….. 600000
0972.580585 ........ 0972580585 …..bán sim giá….. 1300000
0972.354040 ........ 0972354040 …..bán sim giá….. 1200000
0972.500377 ........ 0972500377 …..bán sim giá….. 660000
0972.986196 ........ 0972986196 …..bán sim giá….. 1450000
0972.178862 ........ 0972178862 …..bán sim giá….. 650000
0972.042489 ........ 0972042489 …..bán sim giá….. 660000
0972.553768 ........ 0972553768 …..bán sim giá….. 1000000
0972.175936 ........ 0972175936 …..bán sim giá….. 480000
0972.817008 ........ 0972817008 …..bán sim giá….. 420000
0972.250305 ........ 0972250305 …..bán sim giá….. 1200000
blogspot của tôi :
http://xx.simsothantai.net/
ĐT: 0439.97.98.99 - 0912855663 - thanh xuan ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét